Om oss

Connie C. Abrahamsen

Velstelt Grav holder til i Tønsberg, Horten, Sandefjord og Færder kommune og blir drevet av meg, Connie Abrahamsen. Da jeg tok over ansvaret og stellet for min fars grav, la jeg merke til at det var en del graver som ikke var stelt og det synes jeg så litt trist ut. Da kom en liten spire til, en ide om å skulle gjøre dette til mitt arbeid.

Et Gravsted skal være en plass hvor vi minnes våre kjære; og da er det fint å kunne komme til en grav som er fin og gjerne med et personlig preg.

Det vil glede meg å skulle være til hjelp for andre med stell av gravene de har ansvar for. Det er jo mange grunner til at en grav ikke er stelt eller at man ønsker at noen andre tar seg av det arbeidet. Dette kan være seg de som ikke har anledning, ønsker om, tid eller av andre grunner ikke har muligheten til å ta seg av dette selv. Og derfor er det også viktig for meg å skulle etterstrebe å gjøre gravstedet til dine kjære slik du måtte ønske at det skal være.

Velstelt grav har avtale og godkjenning fra kirkelig fellesråd eller kommunen til å gjøre de arbeider jeg utfører på deres gravplasser. Vi har god dialog med hverandre, og jeg har stor respekt for og har god forståelse for de vilkår og krav de setter.

Jeg håper dette gjør til at du ønsker at jeg skal være til hjelp for deg.