Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

Velstelt Grav følger alltid de gjeldende vedtekter og vilkår som er aktuelle for den enkeltes gravplass. Skriftlig godkjenning er undertegnet av begge parter for hver kommune vi tilbyr gravstell.

Det er til enhver tid festeren som har det fulle ansvaret for gravplassen, se § 15 i lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdloven) i lovdata.

Alle skader eller ødeleggelser som er gjort i gravstellets øyemed, står vi ansvarlige for. Så for de arbeider og ferdsel i forbindelse med de arbeider som skal gjøres av Velstelt Grav, så er det vårt ansvar å erstatte eller utbedre de forhold som vi har vært skyld i.

Vi er ikke erstatningspliktige til de forhold som har med tyveri, hærverk eller lignende å gjøre. Heller ikke der hvor dyr eller været som; ekstrem tørke eller nedbør, har gjort skade står ikke Velstelt Grav ansvarlig.

Abonnement / Oppsigelse

Abonnementet fornyes automatisk for hvert år, hvis annet ikke er avtalt.

Arbeid på gravstedet blir ikke påbegynt før faktura er betalt.

Allerede betalte abonnement blir ikke tilbakebetalt

Ønsker du å avbryte eller si opp ditt abonnement hos oss, sender du bare en e-post eller ta kontakt per telefon for å gi beskjed.